Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Saattaisit pitää myös
21,10€

Suomikauppa.fi, Fazer ja Myllyn Paras tuotetestauksen ehdot

  1. Toteuttaja ja järjestäjä

Tuotetestauksen toteuttaja ja järjestäjä
LaKo Trade Oy
2017795-4
Kumitehtaankatu 5 E
04260 Kerava

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset henkilöt, poikkeuksena ne henkilöt, jotka ovat lueteltu alla.

Kampanjaan eivät saa osallistua suunnitteluun- ja toteuttamiseen osallistuneet järjestävän yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

Tuotetestaukseen osallistumisen edellyttää yhteydenottoa ja suostumusta testaajaksi, josta lähetetään erillinen liite valituille osallistujille. Osallistuja hyväksytään testaajaksi, kun ehdot on hyväksytty osallistujan toimesta.

Osallistumalla tuotetestaajaksi osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden perusteella tekemiä päätöksiä.

  1. Osallistumisaika

Tuotetestaajaksi voi hakea ilmoitettuna kampanja-aikana. Tämän ajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei hyväksytä.

  1. Osallistuminen

Tuotetestaajaksi voi hakea jättämällä yhteystiedot kilpailulomakkeen kautta. Testaajaksi voi osallistua vain yhden kerran kampanjaa kohti. Osallistuminen edellyttää kuva- ja tai videomateriaalin tekemistä osallistujalta.

  1. Tuotteet

Osallistujille lähetetään kampanjassa ilmoitettu tuote tai tuotteet postitoimituksena. Lähettämisestä aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaisuudessaan järjestäjän toimesta.

Tuotetta / tuotteita tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Tuotteet luovutetaan osallistujille erikseen ilmoitettuna aikana hakuajan jälkeen. Postitse toimitettavat tuotteet toimitetaan ainoastaan osallistujan kotiosoitteeseen.

Osallistujan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

Ilmoittaessaan tuotetestaajaksi LaKo Trade Oy ilmoittaa luovuttavansa osallistujan nimen, yhteystiedot sekä muut tarvittavat materiaalit kampanjan yhteistyökumppaneille.  Yhteistyökumppaneilla on sama oikeus osallistujan lähettämiin materiaaleihin kuin LaKo Trade Oy:llä. Tarvittaessa LaKo Trade Oy pyytää osallistujalta luvan voittajan nimen, kuvan, asuinpaikkakunnan tai muiden osallistumisen yhteydessä kerättyjen tietojen julkaisemiseen Järjestäjän ja arvonnan toteuttajan verkkosivustoilla, julkaisuissa tai sosiaalisen median kanavissa.

  1. Järjestäjän vastuu

Tuotetestaaja vapauttaa Järjestäjän, toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai tuotteen/tuotteiden vastaanottamiseen tai käyttämiseen.

Järjestäjä, toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä tuotetestaukseen osallistumisessa, tuotteiden vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

  1. Henkilötietojen käsittely

Kampanjaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään arvonnan toteuttamiseksi, yhteyden ottamiseksi voittajiin ja palkintojen toimittamiseksi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjänä toimii LaKo Trade Oy, joka vastaa arvonnan toteuttamisesta. Yritys voi luovuttaa voittajien henkilötietoja arvonnan yhteistyökumppaneille.

  1. Immateriaalioikeudet

Oikeudet kampanjan toteuttamisessa käytettyyn materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle ja arvonnan toteuttajalle sekä yhteistyökumppaneille. Kaiken kampanjaan liittyvän materiaalin käyttö on kielletty ilman kirjallista etukäteislupaa.

Osallistujat vastaavat siitä, että heillä on tarvittavat oikeudet kaikkiin kampanjaan osallistumisessa käyttämiinsä ja toimittamiinsa materiaaleihin, kuten esimerkiksi kuviin, ideoihin ja keksintöihin. Osallistujat vastaavat myös siitä, ettei heidän käyttämänsä tai toimittamansa materiaali loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

Osallistumalla kampanjaan osallistujat antavat Järjestäjälle pysyvän, vastikkeettoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla osallistujan arvontaan osallistumisen yhteydessä toimittamaa materiaalia, kuten kuvia ja videoita, ja osia siitä esimerkiksi esittämällä, kopioimalla, julkaisemalla ja levittämällä sekä muutoin hyödyntämällä sitä millä tahansa tavalla liiketoiminnassaan, markkinoinnissaan ja julkaisutoiminnassaan mukaan lukien esimerkiksi markkinointiviestinnässä televisiossa, radiossa, painetuissa julkaisuissa, sähköisissä julkaisuissa sekä Järjestäjän ja sen yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Järjestäjällä on myös vapaa oikeus muunnella materiaalia sekä luovuttaa saamansa oikeudet edelleen kolmannelle osapuolelle. Materiaalin edellä mainitusta käytöstä ei suoriteta korvausta. Osallistuja ei saa luovuttaa Järjestäjän kilpailijalle oikeutta hyödyntää materiaalia kaupallisesti.

  1. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.