Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might also like
6,90€
21,10€

Löydetyt erikoisnumero - sodan sankarivainaiden etsintä

8,90€
Yli 13 000 suomalaista sotilasta katosi tai jäi taistelukentille viime sodissa 1939-1945. Viime vuosina itärajan takana tehdyissä etsinnöissä vainajia on löydetty noin 1400, ja heistä on tunnistettu 413. Julkaisu kertoo sankarivainajien etsinnöistä, etsijöistä, tunnistamisesta, kaatuneiden paluusta kotiin ja omaisten raastavan pitkästä odotuksesta.